XƠ DỪA TRỒNG CÂY- XƠ DỪA CẢI TẠO ĐẤT

VIÊN NÉN XƠ DỪA- VIÊN NÉN ƯƠM HẠTXem tất cả

ĐẤT SẠCH TRỒNG RAU- ĐẤT SẠCH TRỒNG HOAXem tất cả

XƠ DỪA ÉP KHỐIXem tất cả

Bán xơ dừa- đất sạch trồng rau- viên nén xơ dừa- xơ dừa ép khối

Chúng tôi là đơn vị thu mau và sản xuất xơ dừa các loại để sản xuất thành phẩm xơ dừa, mụn dừa thành phân, thành đất sạch trồng rau, xơ dừa ép thành khối…ép xơ dừa thành viên nén ươm hạt, trồng nấm…